Przetargi


Ochotnicza Straż Pożarna w Koszarawie: Zakup nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego typu średniego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszarawie

13‑08‑2019 08:15:50
Dokumenty:
Plik pdf Informacja z otwarcia ofert.pdf
21‑08‑2019 08:00:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
433KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Odpowiedzi na pytania.pdf
19‑08‑2019 09:44:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
479KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie.pdf
13‑08‑2019 08:18:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
5,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
13‑08‑2019 08:18:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał. nr 1 - Formularz ofertowy.docx
13‑08‑2019 08:18:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
26KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Zał. nr 2 - Wymagania techniczne.doc
13‑08‑2019 08:18:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
145KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał. nr 3 - Oswiadczenie o spełnieniu warunków.docx
13‑08‑2019 08:18:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
20KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał. nr 4 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx
13‑08‑2019 08:18:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał. nr 5 - Oswiadczenie o przynależności do grupy kapitalowej.docx
13‑08‑2019 08:18:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
20KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zał. nr 6 - Projekt umowy.pdf
13‑08‑2019 08:18:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
529KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał. nr 7 - Klauzula inf. RODO.docx
13‑08‑2019 08:18:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
23KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał. nr 8 - Wyposażenie samochodu.docx
13‑08‑2019 08:18:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
26KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Zał. nr 9 - Wymagania techniczno-funkcjonalne rtlf.doc
13‑08‑2019 08:18:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
506KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

OSP Koszarawa: Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszarawie.

01‑07‑2019 10:44:42
Dokumenty:
Plik pdf Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
09‑08‑2019 08:11:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
474KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
23‑07‑2019 09:03:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
736KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg Informacja z otwarcia ofert.jpg
09‑07‑2019 08:13:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
471KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
01‑07‑2019 10:46:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf SIWZ.pdf
01‑07‑2019 10:46:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
9,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf
01‑07‑2019 10:46:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
516KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik nr 2 - wzór oferty przetargowej.doc
01‑07‑2019 10:46:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
46KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia z postępo._.doc
01‑07‑2019 10:46:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
46KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia dot. spełnienia warunków udziału w po._.doc
01‑07‑2019 10:46:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
41KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik nr 5 - oświadczenia dotyczące grupy kapitałowej.doc
01‑07‑2019 10:46:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik nr 6 - wykaz dostaw.doc
01‑07‑2019 10:46:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
44KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 7 - wzór umowy (1).pdf
01‑07‑2019 10:46:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
314KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Odpowiedzi na pytania.pdf
04‑07‑2019 08:52:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
760KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Urząd Gminy w Koszarawie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku położonych na terenie Gminy Koszarawa

24‑05‑2019 09:58:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
534KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
422KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana treści ogłoszenia

30‑05‑2019 12:02:06
Dokumenty:
Plik pdf modyfikacja SIWZ.PDF
30‑05‑2019 12:03:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
30‑05‑2019 12:03:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
102KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx zmodyfikowany formularz ofertowy.docx
30‑05‑2019 12:03:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx załączniki do siwz.docx
30‑05‑2019 12:03:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
37KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
198KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
25MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Urząd Gminy w Koszarawie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Zmiana sposobu użytkowania części istniejących pomieszczeń parteru budynku nr 142 w Koszarawie na przedszkole oraz bibliotekę

07‑05‑2019 13:17:49
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 495 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 50
Informacja wytworzona przez:
Natalia Juraszek
email: inwestycje@gminakoszarawa.com tel.:338639407
, w dniu:  26‑02‑2013 12:49:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jakub Mentel
email: informatyk@gminakoszarawa.com tel.:338639407 wew. 111
, w dniu:  26‑02‑2013 12:49:00
Data ostatniej aktualizacji:
13‑08‑2019 08:18:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie