Ochrona Środowiska


Plik pdf Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
28‑03‑2018 10:36:41

Na podstawie art. 49 i 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), oraz na podstawie art. 59. ust. 1 pkt 2, art. 63 ust. 1 i ust. 2, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) oraz na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Opinia RDOŚ
28‑03‑2018 10:49:25
do postanowienia FN.6220.2 1/3.2018
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Opinia PPIS
28‑03‑2018 10:55:40
do postanowienia FN.6220.2 1/3.2018
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
954KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
12‑02‑2018 11:30:42
Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z póź, zm.)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
898KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie
17‑07‑2017 07:42:22
w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realiazację przedsięwzięcia polegającego na: ,,budowie "dylówek", tj. nawierzchni z drewna okrągłego o średnicy belek od 12cm do 24cm długość belek drwenianych od 3,0m do 3,3m na miejscu istniejących szlaków zrywkowych; inwestycja przewidzaina dla zadania ,,Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich w Nadleśnictwie Jeleśnia - Budowa dylówek w Leśnictwie Koszarawa Bystra"."
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
356KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
12,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Regulamin wraz z wnioskiem o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koszarawa

27‑01‑2017 13:03:03
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Wniosek
27‑01‑2017 13:04:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
455KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Regulamin
27‑01‑2017 13:07:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - konsultacje społeczne dla Gminy Koszarawa
09‑09‑2016 08:51:12

Uwaga! Ruszają konsultacje społecznie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koszarawa

Zarówno mieszkańcy Gminy Koszarawa i okolic, jak też przybywający do nas turyści odczuwają przykre skutki zanieczyszczenia powietrza, do którego emitowana jest m.in. duża ilość CO2. Przywrócenie czystości powietrza to jedno z najważniejszych ekologicznych wyzwań stojących przed regionem w najbliższych latach. Wytężone wysiłki na rzecz ograniczenia niskiej emisji, w połączeniu z aktywnymi działaniami w zakresie innych form ochrony środowiska, jak również zintegrowane zarządzanie gospodarką energetyczną oraz zaopatrzeniem w nośniki energii – to nowatorskie działania, których celem jest przywrócenie Żywiecczyźnie wizerunku regionu atrakcyjnego przyrodniczo, przyjaznego pod względem zdrowotnym dla mieszkańców i turystów.

 Mając na uwadze wspólną troskę o nasze otoczenie i przyrodę - uprzejmie prosimy o ocenę projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koszarawa oraz przedstawienie propozycji ewentualnych zmian wraz z argumentacją na załączonym formularzu

Wszystkie Państwa uwagi zostaną przeanalizowane, a odniesienie się do nich zostanie zawarte w informacji podsumowującej przebieg konsultacji, która zostanie zamieszczona na stronach internetowych przy konsultowanym dokumencie.

Zgłoszenia uwag można dokonywać bezpośrednio, poprzez formularz wypełniony on-line dostępny pod linkiem: https://goo.gl/forms/72QeLvzWFMtf5cUt2 , a następnie zatwierdzony i wysłany do bazy danych poprzez funkcję „prześlij”.

Formularz z rozszerzeniem *.doc można również wypełnić i zapisać na lokalnym dysku a następnie przesłać drogą elektroniczną na adres: ugkoszarawa@gminakoszarawa.com lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Koszarawa, 34-332 Koszarawa.

Można również osobiście dostarczyć wypełniony formularz do Urzędu Gminy Koszarawa, w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i opinie można składać w terminie do 23.09.2016 r.

Dodatkowo, w dniu 15 września w godzinach od 13:30 do 15:30 w  Urzędzie Gminy Koszarawa, w Sali narad można będzie zgłosić  swoje uwagi do Planu bezpośrednio przedstawicielowi Wykonawcy lub też uzyskać tą drogą dodatkowe informacje na temat Planu.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
196KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 22 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Krzysztof Czernek
email: informatyk@gminakoszarawa.com tel.:33 863 94 07
, w dniu:  07‑04‑2014 12:12:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Czernek
email: informatyk@gminakoszarawa.com tel.:33 863 94 07
, w dniu:  07‑04‑2014 12:12:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑08‑2019 13:56:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie