Ochrona Środowiska


Zarządzenie nr 10.22 Wójta Gminy Koszarawa z dnia 3 marca 2022r

04‑03‑2022 11:06:13
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Zarządzenie nr 10.22 Wójta Gminy Koszarawa z dnia 3 marca 2022r
04‑03‑2022 11:10:08
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Koszarawa
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Formularz konsultacyjny
04‑03‑2022 11:16:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
18KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
985KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg ZAWIADOMIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH
08‑07‑2021 15:16:59
WOOŚ.442.1.2018.EJ.6  z 02 lipca 2021
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
28‑03‑2018 10:36:41

Na podstawie art. 49 i 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), oraz na podstawie art. 59. ust. 1 pkt 2, art. 63 ust. 1 i ust. 2, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) oraz na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Opinia RDOŚ
28‑03‑2018 10:49:25
do postanowienia FN.6220.2 1/3.2018
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Opinia PPIS
28‑03‑2018 10:55:40
do postanowienia FN.6220.2 1/3.2018
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
954KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
12‑02‑2018 11:30:42
Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z póź, zm.)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
898KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 28 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Kołda
email: dzgospodarcza@gminakoszarawa.com
, w dniu:  07‑04‑2014 12:12:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Czernek
email: informatyk@gminakoszarawa.com tel.:33 863 94 07
, w dniu:  07‑04‑2014 12:12:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑03‑2022 11:21:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie