Relacje Na Żywo z Sesji Rady Gminy Koszarawa


 

>> TRANSMISJA NA ŻYWO <<

 

NAGRANIA:

Sesja Rady Gminy Koszarawa z dnia 29.07.2019 r.

Sesja Rady Gminy Koszarawa z dnia 27.06.2019 r.

Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Koszarawa z dnia 22.05.2019 r.

Sesja Rady Gminy Koszarawa z dnia 29.04.2019 r.

Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Koszarawa z dnia 03.04.2019 r.

Sesja Rady Gminy Koszarawa z dnia 01.03.2019 r.

Sesja Rady Gminy Koszarawa z dnia 08.02.2019 r.

Klauzula informacyjna dla uczestników sesji Rady Gminy Koszarawa

  1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Koszarawa, z siedzibą w Urzędzie Gminy Koszarawa 17, 34-332 Koszarawa.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych adres email: iod@gminakoszarawa.com, a także korespondencyjnie na adres Urzędu: Koszarawa 17, 34-332 Koszarawa.
  3. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są w celu zapewnienia prawa dostępu do nagrań z przebiegu Sesji Rady Gminy Koszarawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
  4. Transmisja obrad sesji Rady Gminy Koszarawa jest dostępna w sieci Internet. Nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej https://bip.gwkoszarawa.finn.pl/bipkod/20373639 oraz http://www.gminakoszarawa.pl/samorzad/Relacje_Na_Zywo_z_Sesji_Rady_Gminy_Koszarawa.html bezterminowo. Nagrania zapisane na nośnikach danych są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Transmisja i utrwalanie obrad odbywa się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
  5. Osoba objęta monitoringiem, która uczestnicząc w obradach sesji nie pełni funkcji publicznej, ma prawo do informacji o dokonywanej transmisji i istniejącym nagraniu, prawo dostępu do nagrań oraz prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach - o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi realizacji tych praw.
  6. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podczas transmisji obrad sesji Rady Gminy oraz ich nagrywania nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Informacja wytworzona przez:
Jakub Mentel
email: informatyk@gminakoszarawa.com tel.:33 863 94 07
, w dniu:  08‑02‑2019 07:38:21
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jakub Mentel
email: informatyk@gminakoszarawa.com tel.:33 863 94 07
, w dniu:  08‑02‑2019 07:38:21
Data ostatniej aktualizacji:
30‑07‑2019 20:30:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie