Kadencja 2018-2023


Plik pdf Uchwała Nr VII/61/19 Rady Gminy Koszarawa z dnia 29 kwietnia 2019 r.
01‑05‑2019 12:47:51
w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
98KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr VII/60/19 Rady Gminy Koszarawa z dnia 29 kwietnia 2019 r.
29‑04‑2019 12:43:54
w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości stawki tej opłaty
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
101KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr VII/59/19 Rady Gminy Koszarawa z dnia 29 kwietnia 2019 r.
29‑04‑2019 12:37:04
w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koszarawa w 2019 roku.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
208KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr VII/58/19 Rady Gminy Koszarawa z dnia 29 kwietnia 2019 r.
27‑04‑2019 12:32:23
w sprawie: uchwalenia uchwały nr XLVI/212/18 Rady Gminy Koszarawa z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Koszarawa od Powiatu Żywieckiego wykonania zadania publiczengo
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
64KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr VII/57/19 Rady Gminy Koszarawa z dnia 29 kwietnia 2019 r.
29‑04‑2019 12:30:29
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z Miastem Żywiec porozumienia dotyczącego zasad współpracy
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
392KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr VII/56/19 Rady Gminy Koszarawa z dnia 29 kwietnia 2019 r.
29‑04‑2019 12:26:20
w sprawie: nabycia prawa do nagrody jubileuszowej przez Wójta Gminy Koszarawa
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
62KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr VII/55/19 Rady Gminy Koszarawa z dnia 29 kwietnia 2019 r.
29‑04‑2019 12:24:21
w sprawie: wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Koszarawa
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
67KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr VII/54/19 Rady Gminy Koszarawa z dnia 29 kwietnia 2019 r
29‑04‑2019 12:19:29
w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
63KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr VII/53/19 Rady Gminy Koszarawa z dnia 29 kwietnia 2019 r.
29‑04‑2019 12:16:15
w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koszarawa
oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
186KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr VII/52/19 Rady Gminy Koszarawa z dnia 29 kwietnia 2019 r.
29‑04‑2019 12:09:05
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Koszarawa na rok 2019 (dotyczy Uchwały nr III/21/18 z dnia 27 grudnia
2018 roku ze zm.)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
611KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 63 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Jakub Mentel
email: informatyk@gminakoszarawa.com tel.:33 863 94 07
, w dniu:  07‑12‑2018 08:25:03
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jakub Mentel
email: informatyk@gminakoszarawa.com tel.:33 863 94 07
, w dniu:  07‑12‑2018 08:25:03
Data ostatniej aktualizacji:
16‑05‑2019 08:38:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie