Kadencja 2014-2018


Plik pdf Uchwała Nr XXXIII/160/17 Rady Gminy Koszarawa z dnia 13 lipca 2017 roku
28‑08‑2017 11:43:11
w sprawie: wyrażania woli przystąpienia do realizacji mikroprojektu pn. ,,Poznajmy się bliżej - polsko-słowacka wymiana dziedzictwa kulturowego" w ramach programu INTERREG V-G Polska - Słowacja 2014 - 2020, Oś priorytetowa 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
469KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwały Nr XXXIII/159/17 Rady Gminy Koszarawa z dnia 13 lipca 2017 roku
28‑08‑2017 11:34:12
w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koszarawa na 2017 rok.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XXXIII/158/17 Rady Gminy Koszarawa z dnia 13 lipca 2017 roku
28‑08‑2017 11:27:40
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszarawa na lata 2017-2029
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
6,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XXXII/157/17 Rady Gminy Koszarawa z dnia 27 czerwca 2017 roku
20‑07‑2017 14:32:54
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Koszarawa z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
211KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wyjaśnienie
20‑07‑2017 15:23:24
dotyczące głosowania nad podjęciem uchwały absolutoryjnej przez Radę Gminy Koszarawa
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
777KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XXXII/155/17 Rady Gminy Koszarawa z dnia 27 czerwca 2017 roku
20‑07‑2017 14:10:10
w sprawie: włączenia Przedszkola nr 1 w Koszarawie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Koszarawie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
170KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XXXII/154/17 Rady Gminy Koszarawa z dnia 27 czerwca 2017 roku
20‑07‑2017 13:47:13
w sprawie: rozwiązania Zespołu Gimnazjalno-Przedszkolnego w Koszarawie.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
181KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XXXII/153/17 Rady Gminy Koszarawa z dnia 27 czerwca 2017 roku
20‑07‑2017 13:22:50
w sprawie: komunalizacji mienia Skarbu Państwa.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XXXII/152/17 Rady Gminy Koszarawa z dnia 27 czerwca 2017 roku
20‑07‑2017 13:15:02
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Żywieckim dotyczącego przejęcia obowiązków z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XXXII/151/17 Rady Gminy Koszarawa z dnia 27 czerwca 2017r.
20‑07‑2017 13:08:25
w sprawie: zmiany uchwały nr XXIX/139/17 Rady Gminy Koszarawa z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
405KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 162 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 17
Informacja wytworzona przez:
Jakub Mentel
email: informatyk@gminakoszarawa.com tel.:33 863 94 07
, w dniu:  18‑12‑2014 11:05:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jakub Mentel
email: informatyk@gminakoszarawa.com tel.:33 863 94 07
, w dniu:  18‑12‑2014 11:05:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑08‑2017 11:50:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie