Kadencja 2014-2018


Plik pdf Uchwała Nr XLII/196/18 Rady Gminy Koszarawa z dnia 28 marca 2018 r.
10‑04‑2018 10:08:40
w sprawie: podziału Gminy Koszarawa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczny radnych wybieranych w każdym okręgu.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1 007KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XLI/195/18 Rady Gminy Koszarawa z dnia 22 marca 2018 r.
10‑04‑2018 15:43:41
w sprawie: wyrażenia zgody na zwaracie porozumienia z Powiatem Żywieckim dotyczącego wspólnego ubiegania się o dofinansowanie oraz realizacji projektu pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1429 S Kuków - Koszarawa w km 10+150 do 11+300 w miejscowości Koszarawa
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
242KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XLI/194/18 Rady Gminy Koszarawa z dnia 22 marca 2018r.
10‑04‑2018 15:40:20
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do Porozumienia Nr ON.II.031.43.2015 zawartych w dniu 11 marca 2015 r. w Bielsku-Białej o współpracy w sprawie realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
6,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XLI/193/18 Rady Gminy Koszarawa z dnia 22 marca 2018 rok
10‑04‑2018 15:38:57
w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
191KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XLI/192/18 Rady Gminy Koszarawa z dnia 22 marca 2018 roku
10‑04‑2018 15:35:28
w sprawie: przystąpienia w 2018 roku do realizacji projektu w ramach Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dl aosi priorytetowej: IX - Włączenie Społeczne, dla Działania 9.1 - Aktywna integracja, dla poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty OPS i PCPR tryb konkursowy.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
283KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XLI/191/18 Rady Gminy Koszarawa z dnia 22 marca 2018 roku
10‑04‑2018 15:33:11
w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XLI/190/18 Rady Gminy Koszarawa z dnia 22 marca 2018 roku
10‑04‑2018 15:29:34
w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koszarawa na 2018 rok.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XLI/189/18 Rady Gminy Koszarawa z dnia 22 marca 2018 roku
10‑04‑2018 15:26:38
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszarawa na lata 2018-2027
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XL/188/18 Rady Gminy Koszarawa z dnia 19 lutego 2018 r.
05‑03‑2018 11:33:22
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym części budynku w postaci I i II piętra w budynku komunalnym w Koszarawie, pod adresem Koszarawa 142, na okres 10 lat.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
614KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XL/187/18 Rady Gminy Koszarawa z dnia 19 lutego 2018 roku
05‑03‑2018 11:28:05
w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Wojewody Śląskiego o stwierdzenie nieważnoći uchwały Rady Gminy w Koszarawie z dnia 16 marca 2001 r. nr XXII/150/01, w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy oraz odpowiedzią na skargę.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
583KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 197 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 20
Informacja wytworzona przez:
Jakub Mentel
email: informatyk@gminakoszarawa.com tel.:33 863 94 07
, w dniu:  18‑12‑2014 11:05:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jakub Mentel
email: informatyk@gminakoszarawa.com tel.:33 863 94 07
, w dniu:  18‑12‑2014 11:05:00
Data ostatniej aktualizacji:
25‑04‑2018 10:11:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie